Omvårdnad och service av högsta kvalitet!

 

  

Personlig assistans med hjärta!

 

 

Svanungen AB

Hvb-boende för ensamkommande barn & ungdomar!

 

 

 

 

Svanungen Hvb-hem

Boende för ensamkommande barn & ungdomar

Svanens moderbolag Svanungen bedriver hem för ensamkommande barn.

Svanungen arbetar aktivt för att ge ensamkommande barnen en trygg tillvaro där de får stöd och handledning för att introduceras i det svenska samhället. Personal stöttar barnen i deras tillväxt- och mognadsprocess, både fysisk och psykologisk, integrationsprocess och ger dem dagligt stöd och omsorg för att kunna hantera sin situation.

Vi strävar efter att skapa en boendemiljö med familjeliknande förhållanden. Barnenär således delaktiga i delar av hushållssysslorna såsom exempelvis matlagning. På så sätt får de lära känna andra boende och personalen/kontaktperson bättre samtidigt som de på ett mer pedagogiskt sätt får lära sig hur man lever ett självständigt liv.Svanungen ser även till att barnen får rätt utbildning, vi hjälper dem hitta meningsfulla praktikplatser, sommar- och feriearbeten samt aktiviteter som intresserar dem.  De får även individuellt anpassad hjälp och vägledning för att kunna skapa ett välfungerande nätverk med jämnåriga och vuxna i deras omgivning.

 

OM FAGERSJÖ BOENDE 

Svanungens Hvb-hem i Fagersjö är ett boende med individuellt och behovs anpassad omsorg för ensamkommande barn och ungdomar. Vi lägger stor vikt på att upprätthålla en hög kvalitet på det stöd och den omsorg som erbjuds. 

Svanungen Hvb-hemsverksanhet i Fagersjö bygger på trygghet och omsorg för barn och unga på deras egna vilkor och med individuel anpassade insatser. Svanungen värnar om värdegrundsprinciper såsom den personliga integriteten, medbestämmanderätten, jämlikhet, respekt, omsorg och omtanke. 

  • Vi strävar för att ge ensamkommande barn och unga samma chanser i livet som andra barn i samhelet.
  • Vi strävar altid för att skapa en boendemiljö med familjeliknande förhållanden för barnen
  • Vi är måna om att bygga omsorgsfulla relationer för barnen tillsammans med pålitliga, kuniga, inspirerande och godhjärtade vuxna och medmäniskor ute i samhelet.

 I det dagliga livet ser vi till: 

  • Dagliga omvårdnadsrutiner för mat och hygien genom att se till att barn och unga erbjuds en allsidig och näringsrik kost, att de har rena kläder, tillräcklig vila mm.
  • Daglig handledning och stöd i barn och ungdoms introduktion och integrationsprocess, i det svenska samhället
  • Hjälp med skolgång, fritidsaktiviteter, praktikplatser, sommar och feriearbete mm.
  • Stöd och handledning i barnens och ungdoms tillväxt- och mognadsprocess, både psykologiskt och fysiskt i samverkan med kontaktpersoner, läkare, familjeterapeuter, specialpedagoger, psykologer, tolk, närstående m.fl.)
  • Omsorg av hälsa och hygien exempelvis boka läkarbesökbesök, tandläkare, osv.

Föreståndaren ansvarar för att alla på SVANUNGEN följer ett för verksamheten upprättad kvalitetsmål. Rutiner för bedrivandet av verksamheten är upprättade enligt gällande lagar och föreskrifter och finns tillgänglig för all personal. Det bedrivs således enligt Socialstyrelsens föreskrifter och personalen arbetar på ett transparent sätt med goda uppföljningsmöjligheter.

 

 

Här kan du läsa mer om Svanens verksamheter

Läs mer om oss på kommunernas hemsida!

STOCKHOLM STAD

SOLNA STAD 

LIDINGÖ STAD

TÄBY KOMMUN

VALLENTUNA KOMMUN

SOLLENTUNA KOMMUN

HANINGE KOMMUN

SUNDBYBERG KOMMUN

LUND KOMMUN

 

 

Externa länkar

 

 

 

 

 


Svanen Hemtjänst AB
Tel: 08-717 57 00
Mob: 070-769 85 35
Fax: 08-717 57 30
E-post: info@svanenhemtjanst.se

Huvudkontor:
Kungsklippan 18
112 25 Stockholm  
Se karta & vägbeskrivning här!