Omvårdnad och service av högsta kvalitet!

 

  

Personlig assistans med hjärta!

 

 

Svanungen AB

Hvb-boende för ensamkommande barn & ungdomar!

 

 

 

 

Vår värdegrund

Vår värdegrund är de värderingar vi arbetar efter och som återspeglas i vårt förhållningssätt inom alla våra vård- och omsorgsverksamheter. Den vård, omsorg, stöd och service som vi erbjuder ska anpassas efter dina behov och ge möjlighet till god livskvalitet och ge förutsättningar för ett aktivt och innehållsrikt liv med möjlighet till social gemenskap.

 

Den vård, omsorg, stöd och service som vi erbjuder kännetecknas av:

 • kvalitet
 • delaktighet
 • valfrihet
 • flexibilitet
 • respekt för den enskildes integritet och självbestämmande

Vår personal skall  har:

 • gott bemötande
 • kompetentens
 • ansvarstagande och lyhörd för varje enskilds behov

Våra värdighetsgarantier

Målet är att du ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi har tagit fram värdighets garantier. för att du ska veta vad du har rätt att förvänta dig när du väljer oss på Svanen Hemtjänst som utförare.

 • När du väljer Svanen som utförare erbjuds du ett personligt möte inom 1-2 dagar för att i lugn och ro samtala om dina behov och önskemål.
 • När du behöver hjälp med din personligomvårdnad påbörjas insatserna inom den dagen efter överenskommelse med dig. När du behöver hjälp med enbart serviceinsatser kommer vi tillsammans med dig bestämmer när hjälpen ska börja.
 • Du får muntlig och skriftlig information om verksamheten när vi besöker dig för första gången samtidigt som du erbjuds ett samtal gärna tillsammans med anhöriga.
 • För att du ska kunna planera din tid görs en överenskommelse med dig utifrån dina önskemål för hur och när du vill ha din hjälp. 
 • Du har möjlighet att påverka vem som hjälper dig med din personliga hygien.
 • Du får en skriftlig genomförandeplan inom 14 dagar efter första mötet som du godkänner.
 • Du erbjuds en kontaktman och ersättare inom 5 dagar, från hjälpen eller din omvårdnad påbörjats, som tillsammans med dig ska planerar hur din hemtjänsthjälpen ska se ut. Du har alltid rätt att byta kontaktman..
 • Du ska känna trygghet genom att den personal som besöker dig kan identifiera sig genom att de bär en tydlig id-bricka med foto, namn och företagslogo.
 • Om det blir mer än 30 minuters försening efter överenskommelse tid kontaktar vi dig och meddelar alltid. 
 • Du får, om den personal du väntar på inte kan komma, innan besöket veta vem som kommer istället.

Synpunkter och klagomål 

Om du upplever att vi inte följer det vi lovar i värdighetsgarantierna vill vi att du kontaktar oss: • via telefon • genom att skicka e-post • genom att sända oss ett brev • genom att fylla i vår blankett för synpunkter och klagomål. Kontakta gärna någon av personalen som hjälper dig att förmedla dina synpunkter. När du har lämnat dina synpunkter kommer vi snarast att kontakta dig, dock senast inom 14 dagar.

Här kan du läsa mer om Svanens verksamheter

Läs mer om oss på kommunernas hemsida!

STOCKHOLM STAD

SOLNA STAD 

LIDINGÖ STAD

TÄBY KOMMUN

VALLENTUNA KOMMUN

SOLLENTUNA KOMMUN

HANINGE KOMMUN

SUNDBYBERG KOMMUN

LUND KOMMUN

 

 

Externa länkar

 

 

 

 

 


Svanen Hemtjänst AB
Tel: 08-717 57 00
Mob: 070-769 85 35
Fax: 08-717 57 30
E-post: info@svanenhemtjanst.se

Huvudkontor:
Kungsklippan 18
112 25 Stockholm  
Se karta & vägbeskrivning här!