Omvårdnad och service av högsta kvalitet!

 

  

Personlig assistans med hjärta!

 

 

Svanungen AB

Hvb-boende för ensamkommande barn & ungdomar!

 

 

 

 

Kvalitetsgaranti

Svanen Hemtjänst arbetar aktivt för att garantera alla kunder hemtjänst och andra punktinsatser samt assistans och ledsagning - avlösning av högsta kvalitet. Vi upprätthåller tjänster av högsta kvalitet genom att erbjuda individuellt utformade insatser  anpassade efter kundens specifika behov, intressen och önskemål. Av denna anledning är våra kunders synpunkter av största vikt för vårt fortlöpande kvalitetssäkringsarbete.

Svanen har en positiv människosyn och är engagerad i att kontinuerligt höja sina kunders livskvalitet. Utifrån denna grundsyn tillgodoser Svanen kunders behov av trygghet, respekt och självbestämmande. 

Svanens ledning och medarbetare har genom långvarig anställning inom omsorg erhållit bästa möjliga kunskaper inom verksamhetsområdet. 

 

Synpunkter & Klagomål

Det är viktigt att du meddelar oss om det finns brister i den vård, omvårdnad, stöd och service du beviljats. När du framför klagomål eller synpunkter får du återkoppling inom 7 arbetsdagar.

Du kan välja att framföra dem på något av följande sätt:

  • Direkt till din kontaktperson eller annan personalen, muntligen eller skriftligen
  • Via telefon Telefon(VX): 08-717 57 00     Fax 08-717 57 30
  • Via e-post till vår klagomålsbrevlåda på info@svanenhemtjanst.se
  • Via vanlig post till huvudkontoret: Kungsklippan 18, 122 25 STOCKHOLM

Mer kontaktinformation till din närmast Svanen Hemtjänsts kontor hittar du på vår hemsida: www.svanenhemtjanst.se

Du kan också vända dig direkt till vård- och omsorgsförvaltningen & via medborgarkontoren i din kommun.

 

Här kan du läsa mer om Svanens verksamheter

Läs mer om oss på kommunernas hemsida!

STOCKHOLM STAD

SOLNA STAD 

LIDINGÖ STAD

TÄBY KOMMUN

VALLENTUNA KOMMUN

SOLLENTUNA KOMMUN

HANINGE KOMMUN

SUNDBYBERG KOMMUN

LUND KOMMUN

 

 

Externa länkar

 

 

 

 

 


Svanen Hemtjänst AB
Tel: 08-717 57 00
Mob: 070-769 85 35
Fax: 08-717 57 30
E-post: info@svanenhemtjanst.se

Huvudkontor:
Kungsklippan 18
112 25 Stockholm  
Se karta & vägbeskrivning här!