Välkommen till Svanen Hemtjänst!

Vårt verksamhetsmål är att erbjuda vård, omsorg, service och stöd av hög kvalitet med 24 timmars tillgänglighet. Svanen Hemtjänst arbetar utifrån en viktig värdering, nämligen att sätta kundens behov i centrum. Det är kunden som ska styra vad vi gör, när vi gör det och på vilket sätt. 

 

Vi ser oss själva som kundens förlängda arm! 

 Vi vill ge kunden en god omvårdnad som garanteras av gott bemötande, inflytande och trygghet. All vård och omsorg skall även präglas av god etik.      

 

                                                                   

Vi ser därför till:

  • Att kundens behov, intressen och önskemål tillgodoses i första hand.
  • Att kundens insatser utformas efter samråd med kunden eller dess företrädare.
  • Att våra medarbetare är lyhörda för hur kunden vill ha sin vardag.                      
  • Att våra medarbetare stärker och respekterar kundens självkänsla och självaktning.
  • Att kunden får den kontinuitet och stabilitet som önskas.
  • Att våra medarbetare skaffar sig den kunskap som behövs för att ge bästa möjliga stöd.

Externa länkar:

 

 

 


Svanen Hemtjänst AB
Tel: 08-717 57 00
Mob: 070-769 85 35
Fax: 08-717 57 30
E-post: info@svanenhemtjanst.se

Huvudkontor:
Svanen Hemtjänst AB   Kungsklippan 18,  112 25 Stockholm  Se karta & vägbeskrivning här!

Växel: 08- 717 57 00   Fax: 08- 717 57 00    Mobil: 070-769 85 35

E-post: info@svanenhemtjanst.se

Hemsida: http://www.svanenhemtjanst.se/hem